Lịch tàu chạy

Lịch tàu chạy : HÀ NỘI <=> VINH

             CHIỀU HÀ NỘI -> VINH (Mác tàu NA1)

GA ĐI

GA ĐẾN

TÊN GA

Hà Nội

Vinh

GIỜ TÀU

22h45’

5h30’

 

               CHIỀU VINH -> HÀ NỘI (Mác tàu NA2)

GA ĐI

GA ĐẾN

TÊN GA

Vinh

Hà Nội

GIỜ TÀU

22h05’

5h10’